P.P.H.U LODGAR Sp. z o.o.  -skontaktuj się z nami    

                             

Historia firmy:

Wytwórnia Lodów i Garmażerii Mrożonej „Lodgar” powstała w 1991 roku w Skorochowie k/Nysy, jako własność

 państwa Antoniego i Janiny Dobruk. Swoją działalność zaczynała jako podmiot nieznany na rynku lecz dzięki podejmowanym trafnym decyzjom odnotowała stały i szybki wzrost produkcji.

        „ Lodgar” jako pierwszy w Polsce na skalę przemysłową rozpoczął produkcję do dziś bardzo popularnych rożków lodowych. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na własnej nieruchomości. Znaczny przyrost zdolności produkcyjnych nastąpił w 1995 roku, kiedy to została zakupiona nowoczesna linia do produkcji lodów na patyku.

        W 2000 r na bazie części majątku Wytwórni „ Lodgar” powstało Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo - Usługowe „ Lodgar” Sp. z o. o., która została wpisana do rejestru handlowego. Organem Spółki jest Zarząd oraz Zgromadzenie Wspólników. Firma przejęła pomieszczenia produkcyjne, biurowe, magazyny i urządzenia oraz wyposażenie Wytwórni Lodów. Dotychczasowa strategia jest kontynuowana i jednocześnie została wzbogacona o efektywnościowe przedsięwzięcia oraz lepsze dostosowanie oferty do oczekiwań rynku (poprawa jakości i estetyki produktu, lepsza obsługa klienta, itp.). Firma współpracuje z wieloma dostawcami a produkcje całości asortymentu opiera na wyrobach polskich.

Zakład posiada linie do produkcji: sandwitche, kubki lodowe, rolady, rożki, masy lodowe (kuwety), lody wodne oraz osobne linie do produkcji wyrobów mrożonych i garmażeryjnych. W ramach każdej linii produkowane są

wyroby o różnych smakach co daje w sumie bardzo bogatą ofertę rynkową.

Firma w grudniu 2003r. uzyskała i wdrożyła ISO i HACCP – certyfikaty potwierdzające jakość żywności oraz

zapewniających jej wysoki poziom bezpieczeństwa.

Sprzedaż wyrobów jest realizowana przez 3 hurtownie własne:

  • Skorochowie,

  • Wałbrzychu,

  • Głubczycach.

Ponadto P.P.H.U “Lodgar” współpracuje z wieloma hurtowniami na terenie całej Polski i za granicą.

Dostrzegając potrzeby rynku oraz własne możliwości rozwoju w oparciu o zgromadzone zasoby finansowe oraz posiadane doświadczenie w poruszaniu się po rynku, podjęto decyzje inwestycyjne mające na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych, powiększania powierzchni chłodniczych, urozmaicenie oferty handlowej, i inne.

        W ciągu ostatnich lat nastąpił stały wzrost dynamiki sprzedaży, przez co powiększa się pozycja i renoma firmy na rynku europejskim.